SYSTÉM ŘÍZENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

General Data Protection Regulation

je zavedený název pro Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

CÍL

Cílem je přizpůsobení právní ochrany osobních údajů dnešní době, ale také posílení práv subjektu údajů proti neoprávněnému nakládání s jeho daty, a to prostřednictvím sjednoceného právního rámce, který platí pro všechny země Evropské unie a také pro Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

ADAPTAČNÍ ZÁKON

Jednotlivé státy mají možnost lehkých úprav prostřednictvím adaptačních zákonů. V ČR je tím „doplňkovým“ zákonem zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Spolu s ním vešel v platnost i zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

SYSTÉM ŘÍZENÍ

Mnozí si myslí, že GDPR je záležitost IT oddělení. Není to pravda. Jsme přesvědčeni, že GDPR se mnohem více týká procesů, které v organizaci probíhají a praxe nám to potvrzuje. Rozhodli jsme se hned od samého začátku přistupovat k GDPR jako k systému řízení. Dnes již víme, že to byla správná cesta.

Kdo jsme?

Jsme tým společnosti Q – COM, jež je více než 20 let předním českým poskytovatelem konzultačních, analytických a auditních služeb v oblasti řízení podniků a  informačních technologií.

U zákazníků se zabýváme zaváděním a udržováním systémů řízení – vyhodnocením, nastavením, optimalizací a školením interních procesů, postupů a služeb v oblasti kvality, environmentu, BOZP, bezpečnosti informací, poskytování IT služeb, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Od roku 2008 také vyvíjíme a provozujeme podnikový informační systém QML.

Naší práci se věnujeme na 120%

NAŠE SLUŽBY

Analýza

Zajistíme úvodní analýzu jejímž cílem je zmapování vnitřního prostředí vaší organizace, ale i vazby na dodavatele, smluvní dokumentaci, outsourcing. Na jejím základě vyplynou rizikové oblasti ochrany osobních údajů, které je potřeba řešit, aby byla společnost uvedena do souladu s pravidly GDPR.

Implementace

Pokračujeme samotnou implementací, nastavením procesů dle praxe a požadavků klienta, který získá dokumentaci se vzorovými formuláři a popisem postupů.

Pověřenec

Zajistíme pověřence nebo osobu, která bude za oblast bezpečnosti osobních údajů odpovědná.

Školení

Vedoucí, ale i řadové pracovníky klienta s problematikou GDPR důkladně seznámíme.

"Se zákazníky a také kolegy jednáme s úctou. Pouze s přístupem respektujícím protistranu lze dosáhnout tvořivé spolupráce a dlouho trvajícího partnerství."
František Bartoň
manažer, konzultant
"Na naši spolehlivost klademe maximální důraz. Jsme přesvědčeni, že jedině tak se dá vybudovat a posilovat vzájemná důvěra. A důvěra našich zákazníků je naší prioritou."
Martin Knotek
manažer, konzultant
"Ochotně pomáháme nejen sobě navzájem, ale i našim zákazníkům a hrajeme fér hru. U nás se mnohem více než zájmeno já nebo ty, používá MY. Táhneme totiž za jeden provaz."
Iris Langerová
konzultantka

Zajímavosti

No posts found!