Návrh zákona o ochraně oznamovatelů 2023

Vnitřní oznamovací systém

Čeho se ochrana oznamovatelů (nebo-li whistleblowing) týká? Jde o zavedení povinnosti mít v rámci téměř každé organizace soukromého či veřejného sektoru nastaven systém, který by umožnil zaměstnancům upozornit na protiprávní jednání (tzv. vnitřní oznamovací systém).  

Směrnice o ochraně osob

Transpozice evropské směrnice o ochraně osob měla být do našeho právního řádu zavedena už 17. prosince 2021. Minulá vláda návrh zákona o ochraně oznamovatelů projednat nestihla a s novou přišel návrh nový. Ten byl v listopadu 2022 poslaneckou sněmovnou projednán v prvním čtení. 

Nicméně dokud nebude vnitrostátní úprava tématu účinná, musíme se řídit směrnicí napřímo. Od konce roku 2021 tak veřejnoprávní subjekty (státní orgány, obce nad 10 tisíc obyvatel a další veřejné insitutce)  mají mít přijaty procesy a pravidla pro vnitřní oznamovací systém. 

Jakmile nabyde účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů, padne tato povinnost také na soukromý sektor.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů počítá s účinností od „prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení“. Záleží tedy jen na rychlosti schvalovacího procesu v Parlamentu. Pro menší zaměstnavatele (s počtem zaměstnanců mezi 50 a 250) je stanoveno konkrétní datum, do kdy musí zavést vnitřní oznamovací systém, a to k 15. prosinci 2023.

K tématu whistleblowingu a požadavkům směrnice provozujeme web OhlasTo.online.

Starosti vyřešíme za vás.

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.