Kybernetická bezpečnost (NIS2)

Největší progres na poli kybernetické bezpečnosti, kterým bezesporu směrnice NIS 2 je, byl v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn dne 27. prosince 2022 a 16. ledna 2023 nabyl účinnosti.

Směrnici 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii musí členské státy implementovat tak, aby přijatá opatření byla účinná od 18. října 2024.

Co se České republiky týče, směrnice si vyžádá změnu zákona o kybernetické bezpečnosti (včetně prováděcích předpisů a související vyhlášky).  

Směrnice NIS2 navazuje na předchozí směrnici NIS, přičemž zásadním způsobem rozšiřuje kategorie subjektů, které spadají do její působnosti, stanovuje nová a podrobnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost a hlášení incidentů a také zavádí přísnější režim vymáhání povinností, které směrnice stanoví.

Starosti vyřešíme za vás.

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.