Ochrana soukromí v elektronických komunikacích ePrivacy

Ochrana soukromí v elektronických komunikacích

Když Evropská komise představila návrh Nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, známé spíš pod názvem Nařízení ePrivacy, mluvilo se o tom, že tento předpis bude časově navazovat na účinnost GDPR.

Nařízení mělo nahradit směrnici 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, které se říká směrnice ePrivacy. To se však nestalo. Směrnice a její národní implementace jsou účinné do dnes a o o Nařízení ePrivacy se stále jen mluví. 

Vzhledem k překotnému vývoji technologií a nových možností v oblasti elektronických komunikací, je onen návrh již nějakou dobu zastaralý a akutně vyžaduje ne update (akatualizaci), ale upgrade (kompletní překopání). Takže se odborníci shodují na tom, že ještě dlouho půjde jen o slova, ale ne o činy.

Cookies

Nicméně když už jsme toto téma nakousli, neměli bychom zapomenout na zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který výrazně zpřísnil pravidla pro používání cookies. Nebo se spíše jen snažil dohnat směrnicí ePrivacy zavedený evropský standard v přístupu ke cookies a telemarketingu.

Zajímá-li vás toto téma, navštivte novinku v našem archivu Pozor na cookies – většina webů to nemá v pořádku. 

 

Starosti vyřešíme za vás.

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.