Whisteblowing management systems

ISO Whistleblowing management systems

V roce 2021 zveřejněná norma ISO 37002:2021 Whisteblowing management systems – Guidelines  vám pomůže pojmout whistleblowing opravdu komplexně a efektivně.

Podobně jako jiné normy i tato klade důraz na důkladné poznání vlastní organizace. Analyzují se procesy, produkty, organizační strukturya zákonné povinnosti a pod. Z úvodní analýzy tedy vyplyne rozsah oznamovacího systému a požadavky na něj se zohledněním identifikace souvisejících rizik.

Aby byl oznamovací systém pro whistleblowing funkční a efektivní, je ho potřeba začlenit do vnitřních procesů. To znamená příslušné procesy nastavit a také upravit vnitřní předpisy.

Norma rovněž řeší působení zaměstnance odpovědného za oznamovací systém, jakož i nastavení příjmu oznámení, evidenci, prošetřování i komunikaci s oznamovatelem.

Nezapomíná se ani na průběžné hodnocení celého systému a na nápravu případných slabin či nedostatků.

Se zavedením a nastavením procesů oznamovacího systému pro whistleblowing vám rádi pomůžeme. 

OhlasTo

logo_round

Vyvinuli jsme online oznamovací kanál OhlasTo, který slouží pro sběr oznámení a je navázán na aplikaci pro evidenci a řízení podaných oznámení – vnitřní oznamovací systém. Nástroj OhlasTo splňuje všechna kritéria Evropské unie i normy Whistleblowing management systems. OhlasTo je jednoduchý, dostupný, uživatelsky přívětivý a  zajišťuje anonymitu oznamovatelů. OhlasTo běží na platformě IS QML.

Váš whistleblower samozřejmě nemusí používat web ohlasto.online. Na formulář se pohodlně dostane proklikem z vaší firemní webové prezentace nebo prostřednictvím QR kódu z vašich informačních materiálů.

Starosti vyřešíme za vás.

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.